01-11-2009 14:09

European robots, getting smarter, safer, and more sensitive, ICT Research, The policy perspective, European Commission, 2008.

Denkende machines, gecomputeriseerde bedrijven.

Voorbereiden op een nieuwe generatie robots die nauw met mensen zullen samenwerken.

We zijn nu op een beslismoment aangekomen, wat gaan we doen/ontwikkelen?

Onderzoek naar hoe robot-applicaties en “cognition research”een nieuwe generatie slimme machines zullen creëren.

Het populaire beeld van een robot is een lopende, pratende humanoid, maar de meeste van de miljoenen robots zijn niet meer dan snel en efficiënt werkende robots geïnstalleerd in industrieën.

Robotics is een sleutel om technologie in te zetten voor industriële productiviteit omdat het fysiek -, herhalend - en potentieel gevaarlijk werk overneemt.

Industriele robots worden het meest toegepast in de auto-industrie. Sinds de jaren 1960 ingezet bij walsen, verven, in elkaar zetten , lassen van materiaal.

Traditioneel worden robots gezien als bedreiging voor werk / arbeidsplaatsen verlies. Op korte termijn misschien wel juist, maar op lange termijn kunnen de voordelen niet worden  ontkend. Robots maken het werk schoner, veiliger en mensen kunnen zich nu op taken gaan richten die meer waardering opleveren.  Ze zullen een bijdrage kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling. En daarmee op langere termijn welzijn bevorderen van mensen. Taken als gevolg van de veroudering van de bevolking en het welbevinden van mensen kunnen robots mede oplossen.

Het toepassen van robots kunnen ook de groene kwaliteit voor een onderneming laten toenemen, meer efficiënt, minder uitstoot en afval, energieverbruik etc.

En tenslotte kunnen robots de oplossing bieden voor de afnemende arbeidskracht. Robots kunnen de arbeidstekorten opvullen.

De economische voordelen van robots in de industrie zijn inmiddels duidelijk. Ze hebben zich bewezen als verbeteraars van de productiviteit in de industrie. Hebben zij ook de kracht of de potentie om andere aspecten van de Europese samenleving te verbeteren?

Robots in de gezondheidszorg ondersteunen ziekenhuispersoneel. Meer nauwkeuriger operaties, meer aandacht van de beste chirurgen, opereren op afstand zullen de uitkomsten verbeteren. 

Robots in de huishouding kunnen het leven van ouderen enorm verbeteren, waardoor ze langer tuis kunnen blijven en hun zelfstandigheid behouden. 

Robots spelen een toenemende rol in gevaarlijke reddingsoperaties, schoonmaken van industriële ongelukken / rampen en in de verkenning van de ruimte.

Binnen Europa moeten van robots van functie veranderen, van industriële slaven naar assistenten van mensen. Als assistenten zullen zij medewerkers zijn op de werkplek, companions thuis, bedienden, speelgenoten, ze zullen professionele diensten verlenen en handelen als veiligheidsagenten.

Een evolutie van robot technologie in de dienstverlening naar consumenten,  in huis –  en entertainmentmarkten. Meer intelligente, flexibele, kosteneffectieve, modulaire, veilige, afhankelijke, robuuste en door een gebruiker gestuurd robotsysteem, moet de weg vrijmaken voor de massale introductie van robots in het alledaagse leven van mensen en een nauwe samenwerking met die mensen.

Robots hebben nu nog steeds een beperkte capaciteit om de context, de omgeving waarin ze werken te beschouwen. De mogelijk reacties op die omgeving zijn dus beperkt.

Uitdagingen de komende tijd zijn: 

Robotsystemen te ontwikkelen die kunnen voelen in en interacteren met de menselijke wereld op een zinvolle manier.

Robotsystemen ontwikkelen die complexe taken kunnen uitvoeren met een hoge mate van autonomie.

Cognitieve systemen, interacties en robotics moeten verder worden ontwikkeld om intelligente taken met mensen te kunnen uitvoeren en zo ten dienste te zijn van die mensen.

Bouw machines die kunnen begrijpen, leren en concepten ontwikkelen en die dat kunnen vertalen in meerdere talen, robuust en veelzijdig zijn. (dat wat nu nog allemaal niet mogelijk is)

Groeimogelijkheden zijn er voor de dienstverlenende robots. Die markt zal techniek gedreven zijn. Er zal consensus moeten zijn over de integratie van sensortechnologie, cognitief onderzoek, academisch onderzoek en industrieel onderzoek over de  toekomstige robotsystemen. Een brede visie hoe dit zal moeten worden bereikt.

Robots nog nuttiger maken dan ze nu zijn. Robots moeten van mensen leren en specialistische taken kunnen gaan uitvoeren.

De technologie moet nog een lange weg gaan om deze idealen te bereiken. Om de functies te verbeteren  moeten in ieder geval het monitoren en het “voelen”van de omgeving sterk verbeteren om beslissingen te kunnen nemen welke activiteiten moeten worden uitgevoerd op de gewenste, correcte manier.

Automatisering werkt zo lang alles precies hetzelfde blijft, als er iets wijzigt, betekent dat een robot zijn taken moet wijzigen, daarvoor is slimme technologie nodig en onmisbaar. Hiervoor moeten robots intelligentie bezitten, informatie kunnen verwerken en op ratio gebaseerde beslissingen kunnen nemen. Robots moeten met onzekerheden kunnen omgaan. (onverwachte situaties) De mechanismen van cognitie, leren en redeneren zijn nog weinig of onvoldoende begrepen. Hiervoor is nog veel onderzoek vereist. Onderzoek naar kunstmatige intelligentie.

Ook zullen robots onderling kunnen / moeten samenwerken. Via wireless verbindingen

Robots en automaat – technologieën moeten informatie verzamelen over hun omgeving.

Robots moeten meer “gevoel” krijgen bij hun omgeving, de context waarin ze moeten functioneren. 

Ze moeten om met de mens te kunnen samenwerken optische -, geluid - en tactile sensing systemen bevatten om veranderingen in hun context direct te kunnen vaststellen en daarop te reageren. Eyes with brains.

Robots moeten “affordance”hebben = door een object te zien weet een robot wat het is en wat er mee moet worden gedaan. Hij ziet een stoel en dat is iets om op te zitten.

Ook zullen robots menselijke emoties moeten herkennen en daar juist op reageren. Ook de toon van de mensen, de gezichtsuitdrukkingen en lichaamtaal / houding moeten duidelijk voor hem zijn.

Robots moeten zelf leren denken. Dan moeten we wel precies weten hoe mensen dit doen.

Icub is een robot zo groot als een drie jarig kind. Beweegbare handen en beweegbaar hoofd en ogen. Ze horen en kunnen voelen met de handen. Leren door te doen. Complex gedrag aanleren.

Swarmbots zoals mieren. Bewegen gecoördineerd om elkaar heen. Swamanoid.

Autonome robots mogen niet zo maar doen wat ze willen of kunnen, ze moeten goed kunnen communiceren en te horen krijgen wat ze moeten doen en dat perfect uitvoeren. Ze moeten dus zelf denken en beslissen: klassieke op regels gebaseerde AI of artificial neural networks (ANN).

Er worden nu al robots gebruikt in ziekenhuizen die medicijnen brengen aan patiënten, ze hebben lage intelligentie voor deze taken nodig. Transportrobots kunnen documenten bezorgen. Robotstofzuigers en grasmaaiers zijn al populair in huishoudens. 

—————

Terug


Contact

Hans den Hartog


Website van Honda: ASIMO

world.honda.com/ASIMO/