06-06-2008 02:03

De mens is een machine

 

Ook  de mens is te bevragen naar oorzaak en gevolg relaties. Waarom hebben we honger? Julien Offray de la Mettrie (Frans filosoof) de mens is een machine. De hedendaagse neurowetenschappers verklaren menselijke gedrag in termen van biochemische processen in de hersenen. Een neuron geeft een stroomstootje af (oorzaak) , dat prikkelt een volgende neuron en uiteindelijk komt onze hand in beweging (gevolg)

 

Maar de mens heeft een vrije wil(?) De mens kan de causale keten verbreken, ons gedrag is niet voorgeprogrammeerd. We zijn in staat doelen na te streven = wil. We hebben redenen voor onze gedragingen. We kunnen iemand vragen waarom hij iets doet. Hierdoor hebben we een toekomst (en dieren niet).

 

Trouw, 20 juli 2007.

—————

Terug


Contact

Hans den Hartog


Website van Honda: ASIMO

world.honda.com/ASIMO/