06-06-2008 02:02

David Gelernter , Kunstmatige Intelligentie is verdwaald in het bos, juli, augustus 2007.

Een bewuste geest zal nooit met software worden gebouwd.

Kunnen we een geest, verstand, hersenen, gedachte, herinneringsvermogen, opinie of wil met software bouwen?

Zo nee, waarom niet?

En als we het kunnen over wat voor soort geest hebben we het dan?
Een bewuste geest of onbewuste intelligentie dat lijkt te denken, maar niets ervaart en geen innerlijke leven heeft.

Wat onze hersenen routinematig afhandelen, dat kan software ook.

Het debat gaat over “gesimuleerde geest” of “gesimuleerde onbewuste intelligentie”.

Kan een van de twee ontwikkeld door een computer of beide of geen van tweeën?

Een “gesimuleerde onbewuste intelligentie” kan ongetwijfeld door software worden gebouwd. Maar we weten nog lang niet hoe dat zou moeten (ook AI niet, cognitieve wetenschappers niet en hersenfilosofen niet) Hoe moet je emotie en gedachten integreren? Een gesimuleerde (op een computer) bewuste geest heeft geen innerlijk mentaal leven geen ik geen zelfgevoel.

Zij missen namelijk het meest belangrijke feit over gedachten: het “cognitieve continuüm”. Dit verbindt de op het oog niet-verbonden puzzelstukjes van het denken met elkaar. Stukjes als analytisch denken, gezond verstand, analogie denken, vrije associaties, creativiteit, hallucinatie.  Dit zijn allemaal verschillende waarden van één kwantiteit of parameter dat hij de “mental focus” of concentratie noemt.

Zonder dit cognitieve continuüm heeft AI geen allesomvattend zicht op denken, het ontkent een aantal van deze modes (zoals vrije associaties en dromen). En AI is onzeker hoe emotie en denken te integreren. En ze boekt hier maar weinig succes in.

Het voor mijn bijna onmogelijke zijn van het in elkaar zetten van een bewuste geest vat samen wat anderen hebben beweerd hierover. Maar het is hier niet bedoeling aan te tonen dat AI is mislukt, maar ze hebben wel een tijdelijke blinde vlek ontwikkeld.

Mijn collega’s anticognitivists hebben de cognitivisten neergesabeld maar hebben er weinig aan gedaan om er nieuwe ideeën voor in de plaats te stellen. Als AI zijn inspanninge op het mechanisme of algoritmen van het denken loslaat, dan kan het weer vooruit komen.
Tot dat moment is AI verdwaald in het bos.

Wat is bewustzijn?
In het bewuste denken ervaar je je gedachten. Vaak gaan ze vergezeld van emoties, beelden of herinnerde beelden of andere sensaties.
Een machine met bewust (gesimuleerde) hersenen moet op de eerste dag van een prachtige zonnige dag zich geweldig voelen en depressief als de winter begint. Een nietbewuste intelligentie leest zijn gedachten af van een soort cue cards, maar voelt zelf niets, het heeft geen mentaal leven, en daarom geen ik, geen zelfbesef.

Maar als kunstmatige hersenen intellectueel kunnen presteren als mensen, doet bewustzijn er dan wel toe? (je vraagt aan duikboten toch ook niet of ze kunnen zwemmen)

In de gesimuleerde bewuste geest zit potentieel menselijke aanwezigheid in de andere niet. Je kunt nooit communiceren met onbewust intelligentie zoals met een mens.

Turing geloofde dat bewustzijn niet centraal staat bij het denken of gesimuleerde denken. Van daar zijn Turing test. Waarmee je kunt vaststellen of een computer intelligent is of kan denken. Hiervoor gebruikte hij de term uitwisselbaarheid. Als een menselijke ondervrager vragen intypt, over welk onderwerp dan ook, die naar een computer in een andere kamer worden verstuurd, door de antwoorden die worden gegeven niet is te onderscheiden van de antwoorden die mensen zouden geven. Dan is kunstmatige intelligentie bereikt en is onze computer intelligent en kan denken.

Turing sprak over een niet gelokaliseerd bewustzijn wat iets mysterieus heeft, hij was voorzichtig met zijn antwoorden.

Kunnen we intelligente (of denkende) computers ontwerpen? En hoe weten we of we daarin geslaagd zijn? Turing dacht dat we bewustzijn een moment apart kunnen zetten als we gesimuleerd denken aanvallen.

Maar AI heeft sindsdien meer ambities. Een groot aantal onderzoekers denken dat we op een dag bewuste software hersenen kunnen bouwen. Waarom willen ze dat op computers doen? Omdat het breed is geaccepteerd dat computers op hersenen lijken. Weet een computer wat hij berekend? Hebben menselijke hersenen dat wel / niet? Dan kan een computer toch ook hersenen hebben? Bewustzijn is dus subjectief, er is geen objectieve manier om te verklaren wanneer wat bewust is. (we kunnen gissen, maar niet testen)

Een machine voert machine-instructies uit – primitieve instructies, het kan een computer niet schelen welke programma’s het moet draaien.

Cognitivisten beweren dat als je maar vaak genoeg en snel genoeg de juiste combinaties van primitieve instructies laat uitvoeren, dat dan computers intelligenter worden. Ontstaat er dan een nieuwe bewuste geest? Dan kan de machine meer dan de mens. Hersenen in een box kunnen de Turingtest wel doorkomen, maar er valt echt niet mee te communiceren.

Kunnen we de herseninhoud niet de computer in kopiëren? Dat zullen we ooit wel kunnen, enorm ethisch vraagstuk, wat geeft ons het recht zo’n wezen te creëren.

Kan je niet een verzameling neuronen aanleggen? Menselijke hersenen zijn immers opgebouwd uit een enorme hoeveelheid kleine onbewuste elementen?  Er is geen ander materiaal dan onbewuste materialen om bewustzijn te creëren. Dat kan wel tot bewuste hersenen leiden, zo werkt ons brein. Maar hoe kunnen we dat veroorzaken?

Welke definitie van bewustzijn wordt gehanteerd?

Is intelligentie niet los van bewustzijn?

AI is toch meer neurale netwerken, wegvinden, beeldherkenning, spraakherkenning, automatische vertalers etc., het gaat helemaal niet meer om bewustzijn.

Vergeet het maken van intelligente machines – zoek uit hoe je mensen in machines kunt uploaden.

—————

Terug


Contact

Hans den Hartog


Website van Honda: ASIMO

world.honda.com/ASIMO/